AKIT
English Eesti

passive threat

passiivoht

olemus
ISO 7498, ISO/IEC 2382 jm:
süsteemi olekut muutmata
teabe lubamatu paljastamise oht

vt ka
- aktiivoht
- passiivrünne