AKIT
English Eesti

passive attack

passiivrünne

olemus
objekti mõjutamata uuriv rünne

näiteid
- liikluse analüüs
- pealtkuulamine
- portide skaneerimine

- krüptograafias:
rünne, mis ei mõjuta sõnumivahetust,
toetub ainult krüptogrammidele
ja võimalikele abimaterjalidele