AKIT
English Eesti

advanced persistent threat

kinnisründeoht

olemus
sihikindla kohanduva kestusründe oht:
- põhineb suurtel ressurssidel ja erioskustel
- taotleb kindlat eesmärki
- lähtub enamasti välisriigi huvidest,
mis võivad olla
------ poliitilised
------ majanduslikud
------ sõjalised

ülevaateid
https://www.slideshare.net/mmubashirkhan/advanced-persistent-threat-apt

https://www.slideshare.net/y3dips/advanced-persistent-threat-75585129

http://static.usenix.org/events/lisa09/tech/slides/daly.pdf

https://www.sans.org/cyber-security-summit/archives/file/summit-archive-1493741434.pdf

https://www.trendmicro.de/media/misc/apt-survey-report-en.pdf

https://www.slideshare.net/PeterWoodx/security-intelligence-advanced-persistent-threats

https://www.cimcor.com/blog/14-telltale-characteristics-of-an-advanced-persistent-threat

https://www.fireeye.com/current-threats/apt-groups.html

tõrje
https://www.imperva.com/learn/application-security/apt-advanced-persistent-threat/

http://solidsystemsllc.com/advanced-persistent-threat-protection/

https://www.slideshare.net/yuval14/common-techniques-to-identify-advanced-persistent-threat-apt

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/advanced_persistent_threat_incident_handling_toolset

https://www.techrepublic.com/article/proven-tactics-for-preventing-advanced-persistent-threat-incursions/

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-276B

http://info.seculert.com/hs-fs/hub/237610/file-418070767-pdf/Collateral/Advanced-Persistent-Threat-Protection-For-Dummies.pdf

https://www.usenix.org/legacy/event/lisa09/tech/slides/daly.pdf

https://media.kaspersky.com/en/apt-protection-market-quadrant-2017.pdf