AKIT
English Eesti

threat event

ohusündmus

olemus
ISACA:
sündmus, mille käigus mingi ohuelement või ohutegur
käitub mingi vara suhtes otsest kahju tekitada võival viisil

näiteid
https://community.mcafee.com/legacyfs/online/124354_pastedImage_0.png

https://www.owasp.org/images/3/33/Automated-threat-handbook.pdf , Figure 1

vt ka
- turvaintsident
- turvasündmus