AKIT
English Eesti

security event

turvasündmus (1)

olemus
turvalisust puudutav sündmus

ISO/IEC 10181: iga sündmus, mille on turvapoliitika määratlenud
- potentsiaalse turvarikkena või
- võimaliku turvalisusse puutuvana,
- näiteks ettemääratud läviväärtuseni jõudmine

vt ka
- infoturvaintsident
- infoturvasündmus
- intsident
- turvateabe ja -sündmuste haldus
- turvasündmuste haldus