AKIT
English Eesti

information security incident

infoturvaintsident, turvaintsident (2)

Õ:intsident mõjutab turvalisust (ka turbe puudumisel ja siis veel eriti), seega mitte "infoturbeintsident"

olemus
ohu realiseerumine nõrkuse kaudu

ISO/IEC 27000: soovimatu või ootamatu infoturvasündmus(tik), mis võib
- kahjustada organisatsiooni tegevust
- ähvardada teabe turvalisust

ISO/IEC 27035: üks või mitu omavahel seotud ja tuvastatud infoturvasündmust, mis võivad
- kahjustada organisatsiooni varasid või tegevust

näiteid
https://www.infosec.gov.hk/english/yourself/security_1.html

täpsemalt
https://www.govcert.lu/docs/PRO303_Incident_Categories_(Public)_3.0.pdf

https://arxiv.org/pdf/1706.06818.pdf

https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TBM/Over%20faculteit/Afdelingen/Engineering%20Systems%20and%20Services/People/Professors%20emeriti/Jan%20van%20den%20Berg/MasterPhdThesis/nanno.pdf

vt ka
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvajuurdlus