AKIT
English Eesti

information security investigation

infoturvajuurdlus

olemus
ISO/IEC 27035, 27042: uurimiste, analüüsi ja tõlgendamise rakendamine infoturvaintsidendi mõistmise abistamiseks

vt ka
- infoturvaintsidentide haldus
- turvakriminalistika