information security (1)

teabe turvalisus; infoturvalisus; infoturva-

Õ: (i) olek, mitte tegevus, seega mitte infoturbe-:
infoturvaintsident, infoturvapoliitika, infoturvarisk, infoturvateadlikkus
(ii) traditsioonist tingitud eranditena
tähendab turva- mõnes liitsõnas tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
teabe kaitstus ohtude eest, infoturbe eesmärk

(a) ISO/IEC 27000 jm:
teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilimine
= preservation of confidentiality, integrity and availability of information

(b) mõnes mudelis lisaks ka
mõnede tuletisomaduste, näiteks
autentsuse, jälitatavuse, salgamatuse, usaldatavuse
säilimine

ülevaateid
https://securityscorecard.com/blog/what-is-the-cia-triad

https://threatmodeler.com/identifying-security-objectives/

https://info-savvy.com/iso-27001-clause-6-2-information-security-objectives-and-planning-to-achieve-them/

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsilised turvameetmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- infoturve
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus
- isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk(1)
- turvaauk (2)
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident (1)
- turvaintsident (2)
- turvajuht
- turvakäitumine
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline võti
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanorm
- turvanutik
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanõrkus
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvasilt
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus (1)
- turvasündmus (2)
- turvasündmuste haldus
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatud sõnum
- turvatuum
- turvatähis
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

information security (1)

teabe turvalisus; infoturvalisus; infoturva-

Õ: (i) olek, mitte tegevus, seega mitte infoturbe-:
infoturvaintsident, infoturvapoliitika, infoturvarisk, infoturvateadlikkus
(ii) traditsioonist tingitud eranditena
tähendab turva- mõnes liitsõnas tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
teabe kaitstus ohtude eest, infoturbe eesmärk

(a) ISO/IEC 27000 jm:
teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilimine
= preservation of confidentiality, integrity and availability of information

(b) mõnes mudelis lisaks ka
mõnede tuletisomaduste, näiteks
autentsuse, jälitatavuse, salgamatuse, usaldatavuse
säilimine

ülevaateid
https://securityscorecard.com/blog/what-is-the-cia-triad

https://threatmodeler.com/identifying-security-objectives/

https://info-savvy.com/iso-27001-clause-6-2-information-security-objectives-and-planning-to-achieve-them/

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsilised turvameetmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- infoturve
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus
- isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk(1)
- turvaauk (2)
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident (1)
- turvaintsident (2)
- turvajuht
- turvakäitumine
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline võti
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanorm
- turvanutik
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanõrkus
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvasilt
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus (1)
- turvasündmus (2)
- turvasündmuste haldus
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatud sõnum
- turvatuum
- turvatähis
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

information security (1)

teabe turvalisus; infoturvalisus; infoturva-

Õ: (i) olek, mitte tegevus, seega mitte infoturbe-:
infoturvaintsident, infoturvapoliitika, infoturvarisk, infoturvateadlikkus
(ii) traditsioonist tingitud eranditena
tähendab turva- mõnes liitsõnas tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
teabe kaitstus ohtude eest, infoturbe eesmärk

(a) ISO/IEC 27000 jm:
teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilimine
= preservation of confidentiality, integrity and availability of information

(b) mõnes mudelis lisaks ka
mõnede tuletisomaduste, näiteks
autentsuse, jälitatavuse, salgamatuse, usaldatavuse
säilimine

ülevaateid
https://securityscorecard.com/blog/what-is-the-cia-triad

https://threatmodeler.com/identifying-security-objectives/

https://info-savvy.com/iso-27001-clause-6-2-information-security-objectives-and-planning-to-achieve-them/

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsilised turvameetmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- infoturve
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus
- isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk(1)
- turvaauk (2)
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident (1)
- turvaintsident (2)
- turvajuht
- turvakäitumine
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline võti
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvanorm
- turvanutik
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanõrkus
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvasilt
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus (1)
- turvasündmus (2)
- turvasündmuste haldus
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatud sõnum
- turvatuum
- turvatähis
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!