AKIT
English Eesti

Committee on National Security Systems

Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS

olemus
USA organ, mida juhib kaitseministeerium:
- määrab riigiasutuste ning
nende partnerite ja allasutuste
turvapoliitika, -protseduurid ja -standardid
- asutatud 2001
- eelkäija oli 1990. a. loodud
National Security Telecommunications and
Information Systems Security Committee
- hääleõiguslikud liikmed on 21 asutust,
sealhulgas CIA, FBI, NSA
- hääleõiguseta osaleb näiteks NIST
- peamine täitevasutus on NSA-l

täpsemalt
https://wiki2.org/en/Committee_on_National_Security_Systems'

veebisait
https://www.cnss.gov/cnss/

tulemdokumente
https://www.hsdl.org/?view&did=5435

http://niatec.info/ViewPage.aspx?id=244

https://www.niatec.iri.isu.edu/ViewPage.aspx?id=244