AKIT
English Eesti

security association

turvaühend

olemus

(a) kahe võrguolemi vahelise turvalise side ühisatribuutide kogum võrguprotokollides, võib sisaldada näiteks
- krüptoalgoritmi ja selle tööviisi
- liikluse krüpteerimise võtit
- mõningaid edastusparameetreid

(b) vastav simplekskanal ja loogiline ühendus

vt ka
- turvaühendi identifikaator