AKIT
English Eesti

security label

turvamärgend; turvasilt

olemus

(a) objekti turvataset või turvaatribuute näitav või määrav teave

ISO 7498: ressursiga seotud ja ta turvaatribuute nimetav või määrav tähis (näiteks andmeüksus):
- tähis ja/või ta seotus võib olla otsene või kaudne

(b) turvamäärangu tähis

ISO/IEC 8613: dokumendil olev tähis, mis spetsifitseerib selle dokumendi käsitluse kooskõlas kehtiva turvapoliitikaga