AKIT
English Eesti

domain separation

turvaalade lahusus

CC: turvaarhitektuuri omadus, mille puhul hindamisobjekti turvafunktsioonistik (TSF) määratleb iga kasutaja ja TSF jaoks üksteisest lahutatud turvaalad ja kindlustab, et ükski kasutajaprotsess ei saa mõjutada teise kasutaja või TSF turvaala sisu