security requirement

turvanõue

olemus
nõue, mis käsitleb turvalisust, võib tuleneda
õigusaktidest, eeskirjadest või organisatsiooni vajadustest

ISO/IEC 21827:
nõue, mis otseselt mõjutab süsteemi turvalist tööd
või jõustab spetsifitseeritud turvapoliitikale vastavust
= requirement which has a direct effect on the secure operation of a system or enforce conformance to a specified security policy

ISO/IEC 15408, CC:
nõue, mis on sõnastatud mingis standardkeeles
ning on mõeldud aitama saavutada
hindamisobjekti turvaeesmärke
= requirement, stated in a standardized language, which is meant to contribute to achieving the security objectives for a TOE

ülevaateid
https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.307/2018_spring/uploads/Main/L02-2.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1563196/FULLTEXT01.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2005_019_001_30112.pdf

http://www.jot.fm/issues/issue_2003_01/column6.pdf

https://www.synopsys.com/blogs/software-security/software-security-requirements/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123214000332

https://arxiv.org/pdf/1901.01500.pdf

http://www.cs.toronto.edu/~gelahi/DepthPaper.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/83597413.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.441.1456&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue

Toimub laadimine

security requirement

turvanõue

olemus
nõue, mis käsitleb turvalisust, võib tuleneda
õigusaktidest, eeskirjadest või organisatsiooni vajadustest

ISO/IEC 21827:
nõue, mis otseselt mõjutab süsteemi turvalist tööd
või jõustab spetsifitseeritud turvapoliitikale vastavust
= requirement which has a direct effect on the secure operation of a system or enforce conformance to a specified security policy

ISO/IEC 15408, CC:
nõue, mis on sõnastatud mingis standardkeeles
ning on mõeldud aitama saavutada
hindamisobjekti turvaeesmärke
= requirement, stated in a standardized language, which is meant to contribute to achieving the security objectives for a TOE

ülevaateid
https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.307/2018_spring/uploads/Main/L02-2.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1563196/FULLTEXT01.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2005_019_001_30112.pdf

http://www.jot.fm/issues/issue_2003_01/column6.pdf

https://www.synopsys.com/blogs/software-security/software-security-requirements/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123214000332

https://arxiv.org/pdf/1901.01500.pdf

http://www.cs.toronto.edu/~gelahi/DepthPaper.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/83597413.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.441.1456&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue

Palun oodake...

Tõrge

security requirement

turvanõue

olemus
nõue, mis käsitleb turvalisust, võib tuleneda
õigusaktidest, eeskirjadest või organisatsiooni vajadustest

ISO/IEC 21827:
nõue, mis otseselt mõjutab süsteemi turvalist tööd
või jõustab spetsifitseeritud turvapoliitikale vastavust
= requirement which has a direct effect on the secure operation of a system or enforce conformance to a specified security policy

ISO/IEC 15408, CC:
nõue, mis on sõnastatud mingis standardkeeles
ning on mõeldud aitama saavutada
hindamisobjekti turvaeesmärke
= requirement, stated in a standardized language, which is meant to contribute to achieving the security objectives for a TOE

ülevaateid
https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.307/2018_spring/uploads/Main/L02-2.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1563196/FULLTEXT01.pdf

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2005_019_001_30112.pdf

http://www.jot.fm/issues/issue_2003_01/column6.pdf

https://www.synopsys.com/blogs/software-security/software-security-requirements/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123214000332

https://arxiv.org/pdf/1901.01500.pdf

http://www.cs.toronto.edu/~gelahi/DepthPaper.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/83597413.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.441.1456&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!