AKIT
English Eesti

requirement

nõue (1)

Õ: kohatine nõudmine (= protsess) selles tähenduses on eksitav: hüppamine pole hüpe

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
- tingimus või võime, mida kasutaja vajab probleemi lahendamiseks või eesmärgi saavutamiseks
- leppele, standardile, spetsifikatsioonile või muule formaalselt kohaldatavale dokumendile vastavuseks vajalik tingimus, mida süsteem, komponent, toode või teenus peab täitma, või võime, mis tal peab olema

ISO/IEC Guide 2 jt: rahuldada tulevaid kriteeriume väljendav klausel

ISO 22301, ISO/IEC 27000 jt: teatatud (näiteks dokumentatsioonis) või üldiselt eeldatav või kohustuslik vajadus või ootus

ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 27041: mingit vajadust ning kaasnevaid kitsendusi ja tingimusi väljendav määrang; nõudeid on mitmesugustel tasemetel ja nad väljendavad vajadust üldistatud kujul (näiteks tarkvarakomponendinõue)

vt ka
- erinõue
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- funktsionaalnõuete spetsifikatsioon
- funktsiooniväline nõue
- garantiinõue
- ICMP kajanõue
- kahjuhüvitusnõue
- kahjutasunõue
- katkestusnõue
- kohaldatav nõue
- nõue (2)
- nõue (3); hagi
- nõue (4), taotlus, päring (2)
- nõuete analüüs
- nõuete haldus
- nõuete hõive
- nõuete jälitatavus
- nõuete kogumine
- nõuetekohane
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuete sondeerimine
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- nõuetevastane hõivekatse
- SAR-nõue
- spetsifitseeritud nõue
- tagasimaksenõue
- tagatislik turvanõue
- talitlusnõuete spetsifikatsioon
- teenusenõue
- turvanõue