AKIT
English Eesti

requirement

nõue (1)

Õ: kohatine nõudmine (= protsess)
selles tähenduses on eksitav:
hüppamine pole hüpe

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
tingimus või võime mis on vajalik
süsteemi, komponendi, toote või teenuse
vastavuseks leppele, standardile, spetsifikatsioonile
või muule ametlikult kohaldatavale dokumendile
=
condition or capability that must be met or possessed by a system, system component, product, or service to satisfy an agreement, standard, specification, or other formally imposed documents

ISO/IEC Guide 2 jt:
klausel, mis väljendab kriteeriume, mis tuleb rahuldada
=
provision that conveys criteria to be fulfilled

ISO 22300:
vajadus või ootus, mis on teatatud, üldiselt eeldatav või kohustuslik;
(i) "üldiselt eeldatav" tähendab, et organisatsioonil ja huvipooltel on tavaks eeldada asjaomast vajadust või ootust;
(ii) spetsifitseeritud nõue, näiteks dokumenteeritud teabes, on teatatud nõue
=
need or expectation that is stated, generally implied or obligatory
Note 1. “Generally implied” means that it is custom or common practice for the organization and interested parties that the need or expectation under consideration is implied.
Note 2. A specified requirement is one that is stated, e.g. in documented information (3.1.78).


ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 27041:
määrang, mis väljendab mingit vajadust
ning kaasnevaid kitsendusi ja tingimusi
=
statement which translates or expresses a need and its associated constraints and conditions

vt ka
- erinõue
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- funktsionaalnõuete spetsifikatsioon
- funktsiooniväline nõue
- garantiinõue
- ICMP kajanõue
- kahjuhüvitusnõue
- kahjutasunõue
- katkestusnõue
- kohaldatav nõue
- nõue (2)
- nõue (3); hagi
- nõue (4), taotlus, päring (2)
- nõuete analüüs
- nõuete haldus
- nõuete hõive
- nõuete jälitatavus
- nõuete kogumine
- nõuetekohane
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuete sondeerimine
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- nõuetevastane hõivekatse
- SAR-nõue
- spetsifitseeritud nõue
- tagasimaksenõue
- tagatislik turvanõue
- talitlusnõuete spetsifikatsioon
- teenusenõue
- turvanõue