AKIT
English Eesti

requirement

nõue (1)

Õ: kohatine nõudmine (= protsess)
selles tähenduses on eksitav:
hüppamine pole hüpe

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
tingimus või võime mis on vajalik
süsteemi, komponendi, toote või teenuse
vastavuseks leppele, standardile, spetsifikatsioonile
või muule ametlikult kohaldatavale dokumendile
=
condition or capability that must be met or possessed by a system, system component, product, or service to satisfy an agreement, standard, specification, or other formally imposed documents

ISO/IEC Guide 2 jt:
klausel, mis väljendab kriteeriume, mis tuleb rahuldada
=
provision that conveys criteria to be fulfilled

ISO 22301, ISO/IEC 27000 jt:
vajadus või ootus, mis on
teatatud (näiteks dokumentatsioonis)
või üldiselt eeldatav või kohustuslik
=
need or expectation that is stated, generally implied or obligatory

ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 27041:
määrang, mis väljendab mingit vajadust
ning kaasnevaid kitsendusi ja tingimusi
=
statement which translates or expresses a need and its associated constraints and conditions

vt ka
- erinõue
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- funktsionaalnõuete spetsifikatsioon
- funktsiooniväline nõue
- garantiinõue
- ICMP kajanõue
- kahjuhüvitusnõue
- kahjutasunõue
- katkestusnõue
- kohaldatav nõue
- nõue (2)
- nõue (3); hagi
- nõue (4), taotlus, päring (2)
- nõuete analüüs
- nõuete haldus
- nõuete hõive
- nõuete jälitatavus
- nõuete kogumine
- nõuetekohane
- nõuetekohane hõivekatse
- nõuete sondeerimine
- nõuetetehnika
- nõuete tehnostus
- nõuetevastane hõivekatse
- SAR-nõue
- spetsifitseeritud nõue
- tagasimaksenõue
- tagatislik turvanõue
- talitlusnõuete spetsifikatsioon
- teenusenõue
- turvanõue