AKIT
English Eesti

business requirements document

talitlusnõuete spetsifikatsioon

olemus
vt ärinõuded