AKIT
English Eesti

complaint

kaebus; reklamatsioon, kahjutasunõue

sealhulgas

ISO/IEC 17000: protestist erinev isiku või organisatsiooni rahulolematuse avaldus vastavushindamise organile või akrediteerimisorganile nende tegevuse kohta; tegevuse tulem võib olla näiteks aruanne, sertifikaat, lahknevuse nentimine