AKIT
English Eesti

complaint

kaebus (1); reklamatsioon, kahjutasunõue

olemus
ISO 9000, ISO 10002, ISO/IEC Guide 76:
organisatsioonile esitatud rahulolematuse avaldus,
mis puudutab ta toodet või teenust või
kaebusekäsitluse protsessi, millelt oodatakse
reageerimist või lahendust

ISO/IEC 17000:
protestist erinev
isiku või organisatsiooni rahulolematuse avaldus
vastavushindamise organile või akrediteerimisorganile
selle organi tegevuse kohta;
tegevuse tulem võib olla näiteks
aruanne, sertifikaat, lahknevuse nentimine

ISO/IEC/IEEE 15289, 24765:
andmed, mis näitavad
- tajutud lahknevust teenusetasemeleppest või
- kliendi rahulolematust teenusega

ülevaateid
http://www.law.state.ak.us/pdf/consumer/sample_letter.pdf

https://www.superoffice.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/customer-complaint-handling.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Complaint

http://www.ehcca.com/presentations/devicecongress2/derisio_a.ppt

vt ka
- kaebus (2)
- masskaebusetase