AKIT
English Eesti

appeal (2)

protest

näiteid
ISO/IEC 17000:
vastavuse hindamise objekti andja taotlus
- vastavushindamis- või akrediteerimisorganile
- selle objekti kohta tehtud otsuse muutmiseks

ISO 14050:
kliendi või vastutaja taotlus valideerimis- või
verifitseerimisotsuse muutmiseks