AKIT
English Eesti

claim (2)

nõue (3); hagi

(õigusterminina)