AKIT
English Eesti

call (4)

nõue (2); taotlus

näiteid
call for funds - rahastamisnõue
call for payment - makse sissenõue; maksenõue

vt ka
- nõue (1)
- nõue (3)