AKIT
English Eesti

warranty claim

garantiinõue; kahjuhüvitusnõue; reklamatsioon

olemus
garantiidokumendil põhinev
kliendi nõue asendada, parandada või hüvitada
kõlbmatu või osaliselt kõlbmatu kaup

vt ka
- garantii (2)