AKIT
English Eesti

warranty claim

garantiinõue; kahjuhüvitusnõue; reklamatsioon

olemus
garantiidokumendil põhinev kliendi nõue
asendada, parandada või hüvitada
kõlbmatu või osaliselt kõlbmatu kaup

määratlusi
https://www.lawinsider.com/dictionary/warranty-claim

vt ka
- garantii (2)