AKIT
English Eesti

backup (1)

varukoopia, turvakoopia

olemus
andmete ja/või programmide
hetkeseisu koopia, millega saab
pärast intsidenti ennistada
selle hetkeseisu
=
a copy of computer data taken and stored elsewhere so that it may be used to restore the original after a data loss event

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Backup