AKIT
English Eesti

backup (1)

varukoopia, turvakoopia

olemus
andmete ja/või programmide
hetkeseisu koopia, millega saab
pärast intsidenti ennistada
selle hetkeseisu