AKIT
English Eesti

security level (1)

turvatase

olemus

(1a) turvatarbe määrang turvamudelites:
- sageli põhineb teabe tundlikkusel

ISO 6707: volitamatu sisenemise eest kaitstuse mõõt

ISO/IEC 2382, 20944: objekti tundlikkust või isiku teabeluba esitav hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon, kusjuures
- turvakategooria on tundliku teabe mittehierarhiline rühmitis, mida kasutatakse andmetele juurdepääsu peenemaks reguleerimiseks võrreldes pelgalt hierarhilisel turvamäärangul põhinevaga
- turvamäärang on otsustus selle kohta, millisel määral nõuavad andmed või teave kaitset juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega

(1b) kontektist sõltuv turvamehhanismi (näiteks krüptoalgoritmi) tugevuse mõõt

näiteid
https://www.secureidnews.com/wp-content/uploads/2017/05/document-security-level-pyramid-600x292.png

https://www.centos.org/docs/5/html/Deployment_Guide-en-US/images/mlsoview/security-mls-data-flow.png

http://www.flintshredders.com/img/security-level-guide.gif

https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2017/07/FIPS-140-2-levels-explained.png

http://www.osec.doc.gov/osy/npcsecurity/osypdffileso-s/PhasedSecurityHandbook.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.3188&rep=rep1&type=pdf

https://www.ipa.go.jp/security/enc/CRYPTREC/fy15/doc/1059_jap3.ecaes.pdf

https://www.researchgate.net/publication/323029044_Security_level_analysis_of_academic_information_systems_based_on_standard_ISO_270022003_using_SSE-CMM

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf