AKIT
English Eesti

security grade

turvaaste (1)

olemus
etalon-turvatase kolmeastmelises süsteemis ISKE

täpsemalt
https://www.ria.ee/public/ISKE/ISKE_rakendusjuhend.pdf