AKIT
English Eesti

secure application

turvaline rakendus

olemus
ISO/IEC 27034:
rakendus, mille tegelik usaldustase võrdub
rakendust kasutava organisatsiooni määratletud
sihtusaldustasemega
=
application for which the Actual Level of Trust is equal to the Targeted Level of Trust, as defined by the organization using the application