AKIT
English Eesti

security profile

turvaprofiil

olemus
(1) õiguste ja kitsenduste kogum, mis on seotud
teatud kasutaja(rühma)ga või muu olemi(rühma)ga

(2) süsteemi kaitseks kasutatav
riistvara, tarkvara ja haldusmeetmete
heakskiidetud ühend

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/security-profile

https://www.paloaltonetworks.com/documentation/80/pan-os/pan-os/policy/security-profiles

https://www.nist.gov/system/files/documents/2020/07/31/BoF_Pankratz.pdf