AKIT
English Eesti

secure state

turvaline olek

(1) kontekstist sõltuvas tähenduses

(2) CC: olek, milles
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed on kooskõlas
- ja see funktsioonistik jätkab õiget funktsionaalsete turvanõuete täitmise tagamist