AKIT
English Eesti

secure state

turvaline olek

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
olek, milles hindamisobjekti turvafunktsioonistiku
andmed on kooskõlas ja see funktsioonistik jätkab
õiget funktsionaalsete turvanõuete täitmise tagamist
=
state in which the TSF data are consistent and the TSF continues correct enforcement of the SFRs