AKIT
English Eesti

ISIRT (1)

infoturvaintsidentide tõrje rühm

(= Information Security Incident Response Team)

olemus
organisatsioonisisene CERT-i analoog

ISO/IEC 27035:
oskuslike ja usaldatavate inimeste rühm organisatsioonis
- käsitleb infoturvaintsidente nende elutsükli jooksul
- keskendub peamiselt IT-ga seotud intsidentidele
- lähitähenduslikud on
---- CERT (määratlus võib olla maapõhine) keskendub info- ja sidetehnoloogia intsidentidele ja
---- CIRT on infoturbeintsidentide käsitluse teenuste andmisele spetsialiseerunud organisatsioon määratletud klientuuriga