AKIT
English Eesti

ISIRT (1)

infoturvaintsidentide tõrje rühm

(= Information Security Incident Response Team,
"infoturvaintsidentide tõrje rühm")

olemus
organisatsioonisisene CERT-i analoog

ISO/IEC 27035:
oskuslike ja usaldatavate inimeste rühm organisatsioonis
- käsitleb infoturvaintsidente
nende elutsükli jooksul
- keskendub peamiselt IT-ga seotud intsidentidele
- lähitähenduslikud on
---- CERT (määratlus võib olla maapõhine)
keskendub info- ja sidetehnoloogia intsidentidele
---- CIRT on infoturbeintsidentide käsitluse
teenuste andmisele spetsialiseerunud
organisatsioon, määratletud klientuuriga

näide
https://www.qgcio.qld.gov.au/__data/assets/image/0015/24117/Incident-management-Figure-2.png