AKIT
English Eesti

ST evaluation

turvasihi hindamine

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
turvasihi vaagimine ettemääratud kriteeriumide alusel
=
assessment of a security target against defined criteria