AKIT
English Eesti

chief security officer

turvajuht

olemus
juhtivtöötaja, kes
- vastutab üldise turvalisuse eest,
- on turvakomisjoni juht,
- allub tegevdirektoritele

täpsemalt
https://cdn.fedweb.org/137/268/ASIS%2520Chief%2520Security%2520Officer%2520Guide-Public.pdf