AKIT
English Eesti

twist security

keeruturvalisus

olemus
elliptkrüptograafias:
krüptovõtme turvalisuse sõltumatus lisakontrollist
- rünne sobivalt valitud kõverapunktiga võib tekitada
--------- võtmeteabe lekke
- selle vältimiseks tuleb
--------- rakendada sisendandmete lisakontrolli või
--------- raskendada võtmeteabe tuletamist

täpsemalt
https://safecurves.cr.yp.to/twist.html

https://eprint.iacr.org/2015/577.pdf

https://www.imsc.res.in/~ecc14/slides/costello.pdf

https://cr.yp.to/talks/2013.05.31/slides-dan+tanja-20130531-4x3.pdf