AKIT
English Eesti

TSF data

hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed

olemus
CC:
hindamisobjekti tööks vajalikud andmed, millest sõltub funktsionaalsete turvanõuete elluviimine