AKIT
English Eesti

personal security (1)

isiklik turvalisus; isikuturvalisus

olemus
sõltub õigusruumist ja kontekstist:
(1a) üks põhilisi inimõigusi, vt artikkel 12
(1b) inimese füüsiline turvalisus kodus ja tänaval
(1c) personaalarvuti turvalisus ja isikuandmete kaitstus

vt ka
- Personal Security