AKIT
English Eesti

security information management

turvateabe haldus

olemus
turvalisust puudutava eelkõige logidest pärit andmete tsentraliseeritud
- kogumine
- esitus
- arhiveerimine
- seire
- analüüsimine

vt ka
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht