AKIT
English Eesti

security token (4)

turvatalong

olemus
ISO/IEC 10181: suhtlevate olemite vahel edastatav ühe või mitme turvateenusega kaitstud andmekogum koos nende turvateenuste andmiseks vajaliku turvateabega

ISO/IEC 13888: turvalisusse puutuv andmekogum, mis on
- kaitstud tervikluse kaitse ja allika autentimisega
- pärit allikast, mida ei loeta turvaorganiks

täpsemalt
https://www.oasis-open.org/committees/download.php/44495/rakesh-talk-v1.pdf

vt ka
- turvatalongiteenus