AKIT
English Eesti

data product (2)

andmesaak; tarbeandmestik

olemus
lõppotstarbeks kasutusvalmis andmestik:
- igasugune andmesaadus,
mis edendab eesmärgi saavutamist
- statistilise analüüsi tulemandmestik
- vaatlustulemid mõõteandmestikuna

näiteid
https://www.epos-ip.org/data-services/data-products

https://www.cosmos.esa.int/web/iso/guide-to-iso-data-products

vt ka
- andmetoode