AKIT
English Eesti

physical security

füüsiline turve; füüsiline turvalisus

olemus
meetmed personali ja varade kaitseks
füüsiliste ohtude eest ning
nende ohtude avastamiseks ja
neist teavitamiseks:
ehituslikud jm keskkondlikud (trellid, tarad)
mehaanilised (lukud, sprinklerid)
elektroonilised (signalisatsioon, videovalve)
protseduurilised (inimvalve, audit)

ISO 7498:
meetmed ressursside füüsiliseks kaitseks
sihilike ja stiihiliste ohtude eest

ISO 13491:
vahendi võime taluda ründeid,
mis on suunatud
ta füüsilisele ehitusele, sealhulgas elektromagnetkiirgusele,
toite fluktuatsioonidele
jms füüsilistele karakteristikutele,
mille analüüs võib viia külgkanalrünneteni

ISO/TR 17427:
turvameetmed volitamatute
(sealhulgas ka ründajate
või kogemata sattujate)
juurdepääsu tõkestamiseks
hoonele, rajatisele, ressursile
või talletatud teabele, näiteks
lukustatud uks, pääsmik, relvastatud valvur

ülevaateid
https://securitytoday.com/-/media/1837DD6DB5F441D69DC863B6D7EEF94A.pdf

https://securityinabox.org/en/guide/physical/

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security

https://csrc.nist.rip/publications/nistpubs/800-12/800-12-html/chapter15.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/physical/physical-security-important-37120

https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/physical-security-testing-workshop/documents/papers/physecpaper05.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-planning-managing-physical-security-resources-dec-2015-508.pdf

https://iso2700x.wordpress.com/2011/04/12/physical-security-checklist-for-information-systems/

https://perpetuityresearch.com/wp-content/uploads/2019/10/Evolution-of-physical-security-measures-Final-Report-.pdf

vt ka
- füüsiline oht
- füüsiline privaatsus
- füüsiline pääs, reguleerimine
- füüsiline ründepind
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsiline vara
- pääsla
- sissetungituvastuse süsteem
- videovalve