AKIT
English Eesti

physical security

füüsiline turve; füüsiline turvalisus

olemus
meetmed personali ja infovarade kaitseks füüsiliste ohtude (kahjutule, plahvatuse, loodusõnnetuse, sissemurdmise, varguse, vandalismi, terrorismi) eest ning nende ohtude avastamiseks ja neist teavitamiseks:
ehituslikud jm keskkondlikud (nt trellid, tarad)
mehaanilised (nt lukud, sprinklerid)
elektroonilised (signalisatsioon, videovalve)
protseduurilised (nt inimvalve)

ISO 7498: meetmed ressursside füüsiliseks kaitseks sihilike ja stiihiliste ohtude eest

ISO 13491: vahendi võime taluda ründeid oma füüsilise ehituse vastu, sealhulgas elektromagnetkiirguse, toite fluktuatsioonide jms füüsiliste karakteristikute vastu, mille analüüs võib viia külgkanalrünneteni

ISO/TR 17427: turvameetmed volitamatute isikute (sealhulgas ka ründajate või kogemata sattujate) juurdepääsu tõkestamiseks hoonele, rajatisele, ressursile või talletatud teabele; see võib endast kujutada lihtsalt lukustatud ust, pääsmikku või relvastatud valvureid

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/1460789/

https://www.slideshare.net/wajraj/physical-security-presentation-23717721

https://www.slideshare.net/leminhvuong/module-10-physical-security

https://www.slideshare.net/aouyang/6-physical-security

https://www.sans.edu/cyber-research/security-laboratory/article/281

https://www.csoonline.com/article/2112402/physical-security/physical-security-19-ways-to-build-physical-security-into-a-data-center.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/physical/physical-security-important-37120

https://iso2700x.wordpress.com/2011/04/12/physical-security-checklist-for-information-systems/

vt ka
- füüsiline oht
- füüsiline privaatsus
- füüsiline pääs, reguleerimine
- füüsiline ründepind
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsiline vara