physical security

füüsiline turve; füüsiline turvalisus

olemus
meetmed personali ja varade kaitseks
füüsiliste ohtude eest ning
nende ohtude avastamiseks ja
neist teavitamiseks:
ehituslikud jm keskkondlikud (trellid, tarad)
mehaanilised (lukud, sprinklerid)
elektroonilised (signalisatsioon, videovalve)
protseduurilised (inimvalve, audit)
= protection of personnel, hardware, software, networks and data from physical actions and events that could cause serious loss or damage (structural, mechanical, electronic, procedural)

ISO 7498-2:
meetmed ressursside füüsiliseks kaitseks
sihilike ja stiihiliste ohtude eest
= the measures used to provide physical protection of resources against deliberate and accidental threats

ISO 13491-1:
vahendi võime taluda ründeid, mis on suunatud ta
füüsilisele ehitusele, sealhulgas elektromagnetkiirgusele,
toite fluktuatsioonidele jms füüsilistele karakteristikutele,
mille analüüs võib viia külgkanalrünneteni
= ability of a device to withstand attacks against its physical construction, including physical characteristics such as electromagnetic emissions and power fluctuations, the analysis of which can lead to side channel attacks

ISO/TR 17427-4:
turvameetmed volitamatute (sealhulgas ründajate
või kogemata sattujate) juurdepääsu tõkestamiseks
hoonele, rajatisele, ressursile või talletatud teabele,
näiteks lukustatud uks, pääsmik, relvastatud valvur
= safeguards to deny access to unauthorized personnel (including attackers or even accidental intruders) from physically accessing a building, facility, resource, or stored information (this can include simply a locked door, badge access controls, or armed security guards)

ülevaateid
https://securitytoday.com/-/media/1837DD6DB5F441D69DC863B6D7EEF94A.pdf

https://securityinabox.org/en/guide/physical/

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security

https://csrc.nist.rip/publications/nistpubs/800-12/800-12-html/chapter15.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/physical/physical-security-important-37120

https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/physical-security-testing-workshop/documents/papers/physecpaper05.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-planning-managing-physical-security-resources-dec-2015-508.pdf

https://iso2700x.wordpress.com/2011/04/12/physical-security-checklist-for-information-systems/

https://perpetuityresearch.com/wp-content/uploads/2019/10/Evolution-of-physical-security-measures-Final-Report-.pdf

vt ka
- füüsiline oht
- füüsiline privaatsus
- füüsiline pääs, reguleerimine
- füüsiline ründepind
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsiline vara
- pääsla
- sissetungituvastuse süsteem
- videovalve

Toimub laadimine

physical security

füüsiline turve; füüsiline turvalisus

olemus
meetmed personali ja varade kaitseks
füüsiliste ohtude eest ning
nende ohtude avastamiseks ja
neist teavitamiseks:
ehituslikud jm keskkondlikud (trellid, tarad)
mehaanilised (lukud, sprinklerid)
elektroonilised (signalisatsioon, videovalve)
protseduurilised (inimvalve, audit)
= protection of personnel, hardware, software, networks and data from physical actions and events that could cause serious loss or damage (structural, mechanical, electronic, procedural)

ISO 7498-2:
meetmed ressursside füüsiliseks kaitseks
sihilike ja stiihiliste ohtude eest
= the measures used to provide physical protection of resources against deliberate and accidental threats

ISO 13491-1:
vahendi võime taluda ründeid, mis on suunatud ta
füüsilisele ehitusele, sealhulgas elektromagnetkiirgusele,
toite fluktuatsioonidele jms füüsilistele karakteristikutele,
mille analüüs võib viia külgkanalrünneteni
= ability of a device to withstand attacks against its physical construction, including physical characteristics such as electromagnetic emissions and power fluctuations, the analysis of which can lead to side channel attacks

ISO/TR 17427-4:
turvameetmed volitamatute (sealhulgas ründajate
või kogemata sattujate) juurdepääsu tõkestamiseks
hoonele, rajatisele, ressursile või talletatud teabele,
näiteks lukustatud uks, pääsmik, relvastatud valvur
= safeguards to deny access to unauthorized personnel (including attackers or even accidental intruders) from physically accessing a building, facility, resource, or stored information (this can include simply a locked door, badge access controls, or armed security guards)

ülevaateid
https://securitytoday.com/-/media/1837DD6DB5F441D69DC863B6D7EEF94A.pdf

https://securityinabox.org/en/guide/physical/

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security

https://csrc.nist.rip/publications/nistpubs/800-12/800-12-html/chapter15.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/physical/physical-security-important-37120

https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/physical-security-testing-workshop/documents/papers/physecpaper05.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-planning-managing-physical-security-resources-dec-2015-508.pdf

https://iso2700x.wordpress.com/2011/04/12/physical-security-checklist-for-information-systems/

https://perpetuityresearch.com/wp-content/uploads/2019/10/Evolution-of-physical-security-measures-Final-Report-.pdf

vt ka
- füüsiline oht
- füüsiline privaatsus
- füüsiline pääs, reguleerimine
- füüsiline ründepind
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsiline vara
- pääsla
- sissetungituvastuse süsteem
- videovalve

Palun oodake...

Tõrge

physical security

füüsiline turve; füüsiline turvalisus

olemus
meetmed personali ja varade kaitseks
füüsiliste ohtude eest ning
nende ohtude avastamiseks ja
neist teavitamiseks:
ehituslikud jm keskkondlikud (trellid, tarad)
mehaanilised (lukud, sprinklerid)
elektroonilised (signalisatsioon, videovalve)
protseduurilised (inimvalve, audit)
= protection of personnel, hardware, software, networks and data from physical actions and events that could cause serious loss or damage (structural, mechanical, electronic, procedural)

ISO 7498-2:
meetmed ressursside füüsiliseks kaitseks
sihilike ja stiihiliste ohtude eest
= the measures used to provide physical protection of resources against deliberate and accidental threats

ISO 13491-1:
vahendi võime taluda ründeid, mis on suunatud ta
füüsilisele ehitusele, sealhulgas elektromagnetkiirgusele,
toite fluktuatsioonidele jms füüsilistele karakteristikutele,
mille analüüs võib viia külgkanalrünneteni
= ability of a device to withstand attacks against its physical construction, including physical characteristics such as electromagnetic emissions and power fluctuations, the analysis of which can lead to side channel attacks

ISO/TR 17427-4:
turvameetmed volitamatute (sealhulgas ründajate
või kogemata sattujate) juurdepääsu tõkestamiseks
hoonele, rajatisele, ressursile või talletatud teabele,
näiteks lukustatud uks, pääsmik, relvastatud valvur
= safeguards to deny access to unauthorized personnel (including attackers or even accidental intruders) from physically accessing a building, facility, resource, or stored information (this can include simply a locked door, badge access controls, or armed security guards)

ülevaateid
https://securitytoday.com/-/media/1837DD6DB5F441D69DC863B6D7EEF94A.pdf

https://securityinabox.org/en/guide/physical/

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security

https://csrc.nist.rip/publications/nistpubs/800-12/800-12-html/chapter15.html

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/physical/physical-security-important-37120

https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/physical-security-testing-workshop/documents/papers/physecpaper05.pdf

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/isc-planning-managing-physical-security-resources-dec-2015-508.pdf

https://iso2700x.wordpress.com/2011/04/12/physical-security-checklist-for-information-systems/

https://perpetuityresearch.com/wp-content/uploads/2019/10/Evolution-of-physical-security-measures-Final-Report-.pdf

vt ka
- füüsiline oht
- füüsiline privaatsus
- füüsiline pääs, reguleerimine
- füüsiline ründepind
- füüsiline turvamoodul, HSM
- füüsiline vara
- pääsla
- sissetungituvastuse süsteem
- videovalve

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!