AKIT
English Eesti

physical attack surface

füüsiline ründepind

olemus
kõigi siseohtudele ja sihtmärgiga samas asukohas olevale ründajale avatud nõrkuste kogum

ohu- ja ründeallikate näiteid
- pahatahtlik töötaja
- inimestega manipuleerimine
- välise hooldetöötajana esinemine
- paroole jms sisaldav hooletult kõrvaldatud seade
- paroolid nähtavatel kohtadel
- füüsiline sissemurd