AKIT
English Eesti

physical attack surface

füüsiline ründepind

olemus
kõigi siseohtudele ja sihtmärgiga samas asukohas olevale ründajale avatud nõrkuste kogum

ohuallikate näiteid
- pahatahtlik töötaja
- inimestega manipuleerimine
- välise hooldetöötajana esinemine
- paroole jms sisaldav hooletult kõrvaldatud seade
- paroolid nähtavatel kohtadel
- füüsiline sissemurd

ülevaateid
https://www.firecompass.com/blog/understanding-the-attack-surface-and-how-to-defend/

https://securitytrails.com/blog/attack-surface

https://arxiv.org/pdf/2103.04226.pdf

vt ka
- dünaamiline ründepind
- ründepind
- suhtlusründepind
- tarkvara ründepind
- võrguründepind