AKIT
English Eesti

security kernel

turvatuum

olemus
(1) usaldatava töötluse baasi elemendid riistvaras, tarkvaras ja püsivaras,
viitemonitori kontseptsiooni teostusena

(2) ISO/IEC/IEEE 24765:
väike iseseisev kesksete turbega seotud lausete kogum,
mis töötab operatsioonisüsteemi eelisosana ning
spetsifitseerib ja rakendab kriteeriume
juurdepääsuks programmidele ja andmetele
=
small, self-contained collection of key security-related statements that works as a privileged part of an operating system, specifying and enforcing criteria that must be met for programs and data to be accessed

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_kernel

https://people.cs.ksu.edu/~danielwang/Investigation/System_Security/01654439.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse443-s12/docs/ch6.pdf

vt ka
- SELinux
- tuum