security attribute

turvaatribuut

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
Ühiskriteeriumid:
subjektide, kasutajate (sealhulgas väliste IT-toodete),
objektide, teabe, seansside ja/või ressursside
omadus, mida kasutatakse
funktsionaalsete turvanõuete määratlemisel
ja mille väärtusi kasutatakse nende nõuete elluviimisel
=
property of subjects, users (including external IT products), objects, information, sessions and/or resources that is used in defining the SFRs and whose values are used in enforcing the SFRs

ISO/IEC 18328-3:
tingimus kaardilolevate objektide, sealhulgas
salvestatud andmete ja andmetöötlusfunktsioonide
kasutamiseks, väljendatuna andmeelemendina,
mis sisldab pääsureegleid
=
condition of use of objects in the card including stored data and data processing functions, expressed as a data element containing one or more access rules

NIST SP 800-53:
abstraktsioon, mis esindab olemi põhilisi
teabe kaitsesse puutuvaid omadusi või tunnuseid;
tavaliselt on seotud sisemiste andmestruktuuridega,
sealhulgas süsteemi andmike, puhvrite ja failidega
ning kasutatakse pääsu reguleerimise ja voo reguleerimise
poliitikate teostuse võimaldamiseks, kajastavad
levi, käitluse või jaotamise erijuhiseid või toetavad infoturvapoliitika muid aspekte
=
An abstraction that represents the basic properties or characteristics of an entity with respect to safeguarding information. Typically associated with internal data structures—including records, buffers, and files within the system—and used to enable the implementation of access control and flow control policies; reflect special dissemination, handling or distribution instructions; or support other aspects of the information security policy.

Toimub laadimine

security attribute

turvaatribuut

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
Ühiskriteeriumid:
subjektide, kasutajate (sealhulgas väliste IT-toodete),
objektide, teabe, seansside ja/või ressursside
omadus, mida kasutatakse
funktsionaalsete turvanõuete määratlemisel
ja mille väärtusi kasutatakse nende nõuete elluviimisel
=
property of subjects, users (including external IT products), objects, information, sessions and/or resources that is used in defining the SFRs and whose values are used in enforcing the SFRs

ISO/IEC 18328-3:
tingimus kaardilolevate objektide, sealhulgas
salvestatud andmete ja andmetöötlusfunktsioonide
kasutamiseks, väljendatuna andmeelemendina,
mis sisldab pääsureegleid
=
condition of use of objects in the card including stored data and data processing functions, expressed as a data element containing one or more access rules

NIST SP 800-53:
abstraktsioon, mis esindab olemi põhilisi
teabe kaitsesse puutuvaid omadusi või tunnuseid;
tavaliselt on seotud sisemiste andmestruktuuridega,
sealhulgas süsteemi andmike, puhvrite ja failidega
ning kasutatakse pääsu reguleerimise ja voo reguleerimise
poliitikate teostuse võimaldamiseks, kajastavad
levi, käitluse või jaotamise erijuhiseid või toetavad infoturvapoliitika muid aspekte
=
An abstraction that represents the basic properties or characteristics of an entity with respect to safeguarding information. Typically associated with internal data structures—including records, buffers, and files within the system—and used to enable the implementation of access control and flow control policies; reflect special dissemination, handling or distribution instructions; or support other aspects of the information security policy.

Palun oodake...

Tõrge

security attribute

turvaatribuut

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
Ühiskriteeriumid:
subjektide, kasutajate (sealhulgas väliste IT-toodete),
objektide, teabe, seansside ja/või ressursside
omadus, mida kasutatakse
funktsionaalsete turvanõuete määratlemisel
ja mille väärtusi kasutatakse nende nõuete elluviimisel
=
property of subjects, users (including external IT products), objects, information, sessions and/or resources that is used in defining the SFRs and whose values are used in enforcing the SFRs

ISO/IEC 18328-3:
tingimus kaardilolevate objektide, sealhulgas
salvestatud andmete ja andmetöötlusfunktsioonide
kasutamiseks, väljendatuna andmeelemendina,
mis sisldab pääsureegleid
=
condition of use of objects in the card including stored data and data processing functions, expressed as a data element containing one or more access rules

NIST SP 800-53:
abstraktsioon, mis esindab olemi põhilisi
teabe kaitsesse puutuvaid omadusi või tunnuseid;
tavaliselt on seotud sisemiste andmestruktuuridega,
sealhulgas süsteemi andmike, puhvrite ja failidega
ning kasutatakse pääsu reguleerimise ja voo reguleerimise
poliitikate teostuse võimaldamiseks, kajastavad
levi, käitluse või jaotamise erijuhiseid või toetavad infoturvapoliitika muid aspekte
=
An abstraction that represents the basic properties or characteristics of an entity with respect to safeguarding information. Typically associated with internal data structures—including records, buffers, and files within the system—and used to enable the implementation of access control and flow control policies; reflect special dissemination, handling or distribution instructions; or support other aspects of the information security policy.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!