AKIT
English Eesti

security attribute

turvaatribuut

CC: subjektide, kasutajate (sealhulgas väliste IT-toodete), objektide, teabe, seansside ja/või ressursside omadus, mida kasutatakse funktsionaalsete turvanõuete määratlemisel ja mille väärtusi kasutatakse nende nõuete elluviimisel