AKIT
English Eesti

security target

turvasiht

olemus
CC: teostusest sõltuv konkreetse piiritletud hindamisobjekti turvavajaduste määrang:
- üks CC mudeli keskseid mõisteid

täpsemalt
https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/383-4-428%20ST%20v1.1.pdf