AKIT
English Eesti

security target

turvasiht

olemus
üks CC mudeli keskseid mõisteid

ISO/IEC 15408, CC:
konkreetse piiritletud hindamisobjekti turvatarbe määrang,
mis sõltub teostusest
= implementation-dependent statement of security needs for a specific identified TOE

ülevaateid
https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/383-4-428%20ST%20v1.1.pdf