AKIT
English Eesti

control objective (2)

turvameetme eesmärk

infoturvapoliitikast tulenev oodatav turvameetme kasutamise tagajärg