AKIT
English Eesti

control objective (1a)

juhtimiseesmärk; meetmete eesmärk

olemus
juhtimisega/meetmetega taotletav soovitud tulem

ISO/IEC 27000:
meetmete rakendamisega saavutatavat kirjeldav määrang

vt ka
- eesmärk