AKIT
English Eesti

control (1a)

juhtimine (1)

Õ:(i) terminit "juhtimine" selles tähenduses kasutatakse (eeskätt tehniliste) süsteemide, protsesside ja objektide puhul
(ii) ei kasutata omaduste, atribuutide, muutujate ja juhtijast sõltumatute olemite puhul (näiteks ei ole mõistlik kasutada keskkonna, riski, kvaliteedi, ressursside, aja või kauguse kohta)

olemus
tehnikas ja matemaatikas: süsteemi sisendmuutujate väärtuste sihipärane valimine süsteemi oleku muutmiseks mingil soovitud viisil

ISO/IEC/IEEE 24765: süsteemi väljundmuutuja seire oodatava väärtusega võrdlemiseks ja nende lahknemise korral parandustoimingu sooritamiseks

vt ka
- adaptiivjuhtimine
- arvjuhtimine
- automaatjuhtimine
- hajusjuhtimissüsteem
- haldus
- juhtimine (2)
- juhtimiseesmärk
- juhtimiskeskkond
- juhtimiskeskus
- juhtimismeede (1)
- juhtimismeede (2)
- juhtimisruum
- juhtimissidestus
- juhtimissiire
- juhtimissüsteem
- juhtimistehnika
- juhtimisteooria
- juhtimisvoog
- juhtimisvõrk (1)
- juhtimisvõrk (2)
- kaugjuhtimine
- kinnise kontuuriga juhtimissüsteem
- käsijuhtimine
- protsessijuhtimisseade
- protsessijuhtimissüsteem
- reguleerimine
- seadmejuhtimisprotokoll
- seansijuhtimine
- servojuhtimine
- superviisorjuhtimine
- tagasisidestatud juhtimissüsteem
- tehnojuhtimissüsteem
- ärijuhtimine
- ülajuhtimine