AKIT
English Eesti

command and control

juhtimine (2)

Õ:inglise termini kaheosalisust jäljendada
(nagu ka methods and techniques jms puhul)
pole põhjust, muud keeled seda ei tee

olemus
autoritaarne juhtimine
sõjanduses, intsidendikäsitluses jms kontekstis

ISO 22300, 22320:
pidevalt korduvad intsidendikäsitluse tegevused
- eesmärgipõhisteks otsustuseks
- olukorra hindamiseks
- plaanimiseks
- otsuste elluviimiseks
- otsuste toime reguleerimiseks

DoD (JP1):
korrakohaselt määratud väejuhi
võimu ja suunamise rakendamine
talle allutatud jõududele ülesande täitmisel

NATO (AAP-06, 2014), EL (EUMC glossary):
väejuhi võim, kohustused ja tegevused
sõjajõudude suunamisel ja koordineerimisel ning operatsioonidega seotud käskude elluviimisel

ÜRO (UNTERM database):
(a) korrakohaselt määratud käsutava ohvitseri
võimu ja suunamise rakendamine
talle allutatud jõududele ülesande täitmisel
(b) juhtimissüsteem sõjaväes
(c) juhtimine keskkonna kontekstis

täpsemalt
https://www.slideserve.com/lindley/command-control

https://procon.bg/system/files/05.02_Diedrichsen.pdf

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR775/MR775.app.pdf

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1235/MR1235.chap5.pdf

https://arxiv.org/pdf/1408.1136.pdf

põhjalikumalt
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2012/03/16/joint-doctrine-publication-5-command-and-control-en/Joint+Doctrine+Publication+5+Command+and+Control+EN-1.pdf

http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UC2.pdf

vt ka
- juhtimine (1)