AKIT
English Eesti

command and control

juhtimine (2)

sõjanduses, intsidendikäsitluses jms kontekstis, sealhulgas

ISO 22300, 22320: eesmärgipõhise otsustuse, olukorra hindamise, plaanimise, otsuste elluviimise ja nende intsidendile avaldatava toime reguleerimise pidevalt korduvad tegevused

DoD (JP1): korrakohaselt määratud väejuhi poolne võimu ja suunamise rakendamine talle allutatud jõududele ülesande täitmisel

NATO (AAP-06, 2014), EL (EUMC glossary): väejuhi võim, kohustused ja tegevused sõjajõudude suunamisel ja koordineerimisel ning operatsioonide sooritamisega seotud käskude elluviimisel

ÜRO (UNTERM database): korrakohaselt määratud käsutava ohvitseri poolne võimu ja suunamise rakendamine talle allutatud jõududele ülesande täitmisel; termin võib tähendada ka juhtimissüsteemi sõjaväes; terminit võidakse kasutada ka keskkonna kontekstis