AKIT
English Eesti

planning*

plaanimine

olemus
ISO 22300:
halduse osa, mis keskendub eesmärkide seadmisele ning nende saavutamiseks vajalikele tööprotsessidele ja nendega seotud ressurssidele
=
part of management focused on setting objectives and specifying necessary operational processes and related resources to fulfil the objectives