linear programming

lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine

Õ: "lineaarprogrammeerimiseks" nimetada
pole otstarbekas programmeerimise
teistsuguse tähenduse tõttu

olemus
optimeerimine matemaatilise mudeliga,
mille sihifunktsiooni ja kitsendusi esitavad lineaarsed seosed;
algne probleemipüstitus 1939 (L. Kantorovits, T.C.Koopmans),
Nobeli majandusauhind 1975

Wiktionary:
(mathematics) the branch of mathematics concerned with the minimization or maximization of a linear function of several variables and inequalities; used in many branches of industry to minimize costs or maximize production

ülevaateid
http://lpsolve.sourceforge.net/4.0/LinearProgrammingFAQ.htm

http://mathworld.wolfram.com/LinearProgramming.html

http://www.purplemath.com/modules/linprog.htm

https://www.youtube.com/watch?v=-32jcGMpD2Q

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linear_programming

https://web.williams.edu/Mathematics/sjmiller/public_html/BrownClasses/54/handouts/LinearProgramming.pdf

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/lewis.pdf

https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf

vt ka
- täisarv-lineaaroptimeerimine

Toimub laadimine

linear programming

lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine

Õ: "lineaarprogrammeerimiseks" nimetada
pole otstarbekas programmeerimise
teistsuguse tähenduse tõttu

olemus
optimeerimine matemaatilise mudeliga,
mille sihifunktsiooni ja kitsendusi esitavad lineaarsed seosed;
algne probleemipüstitus 1939 (L. Kantorovits, T.C.Koopmans),
Nobeli majandusauhind 1975

Wiktionary:
(mathematics) the branch of mathematics concerned with the minimization or maximization of a linear function of several variables and inequalities; used in many branches of industry to minimize costs or maximize production

ülevaateid
http://lpsolve.sourceforge.net/4.0/LinearProgrammingFAQ.htm

http://mathworld.wolfram.com/LinearProgramming.html

http://www.purplemath.com/modules/linprog.htm

https://www.youtube.com/watch?v=-32jcGMpD2Q

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linear_programming

https://web.williams.edu/Mathematics/sjmiller/public_html/BrownClasses/54/handouts/LinearProgramming.pdf

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/lewis.pdf

https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf

vt ka
- täisarv-lineaaroptimeerimine

Palun oodake...

Tõrge

linear programming

lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine

Õ: "lineaarprogrammeerimiseks" nimetada
pole otstarbekas programmeerimise
teistsuguse tähenduse tõttu

olemus
optimeerimine matemaatilise mudeliga,
mille sihifunktsiooni ja kitsendusi esitavad lineaarsed seosed;
algne probleemipüstitus 1939 (L. Kantorovits, T.C.Koopmans),
Nobeli majandusauhind 1975

Wiktionary:
(mathematics) the branch of mathematics concerned with the minimization or maximization of a linear function of several variables and inequalities; used in many branches of industry to minimize costs or maximize production

ülevaateid
http://lpsolve.sourceforge.net/4.0/LinearProgrammingFAQ.htm

http://mathworld.wolfram.com/LinearProgramming.html

http://www.purplemath.com/modules/linprog.htm

https://www.youtube.com/watch?v=-32jcGMpD2Q

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linear_programming

https://web.williams.edu/Mathematics/sjmiller/public_html/BrownClasses/54/handouts/LinearProgramming.pdf

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/lewis.pdf

https://web.stanford.edu/class/msande310/310trialtext.pdf

vt ka
- täisarv-lineaaroptimeerimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!