optimization

optimeerimine

Õ: sisutühjade sufiksite lisamine
("optimiseerimine", "optimaliseerimine")
suurendab küll kirjutise mahtu (kui see on eesmärk),
kuid halvendab loetavust

olemus
(a) matemaatikas, juhtimisteoorias, informaatikas: sihifunktsiooni ekstreemumi leidmine
lõpliku vektorruumi mingis
võrrandite või võrratustega kitsendatud osas
= in math, control theory, computer science: finding the extremum of the objective function in some part of the finite vector space restricted by equations or inequalities

(b) laias tähenduses:
toiming, protsess või metoodika
(sealhulgas matemaatiline protseduur),
millega muuta miski (lahendus, süsteem, otsus)
ettemääratud kriteeriumide järgi
võimalikult täiuslikuks, otstarbekaks või toimivaks
in a broad sense, Wiktionary:
the design and operation of a system or process to make it as good as possible in some defined sense


ISO/TR 11065:
protsess, mis püüab panna üht või mitut muutujat
omandama parimal võimalikul viisil väärtust,
mis kõige paremini sobib käimasolevale operatsioonile,
sõltuvalt muude muutujate väärtustest,
mis võivad olla etteantud või saadakse operatsiooni käigus
= a process whose object is to make one or more variables assume, in the best possible manner, the value best suited to the operation in hand, dependent on the values of certain other variables which may be either predetermined or sensed during the operation

ISO 15746-1:
otsustusstrateegia ärieesmärgi saavutamiseks,
kaalutud tingmustikku arvestades
= decision-making strategy to meet the business objective under a weighted set of conditions and concerns

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_problem

https://web.stanford.edu/group/sisl/k12/optimization/MO-unit1-pdfs/1.1optimization.pdf

https://sites.math.washington.edu/~burke/crs/515/notes/nt_1.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_(disambiguation)

https://www.optimization101.org/2020/12/welcome.html

https://www.wiley.com/en-us/An+Introduction+to+Optimization%2C+4th+Edition-p-9781118515150

https://www.intechopen.com/books/optimization-algorithms-methods-and-applications

https://arxiv.org/pdf/1901.07955.pdf

vt ka
- optimaalne
- optimum
- dünaamiline optimeerimine, dünaamiline plaanimine
- lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine

Toimub laadimine

optimization

optimeerimine

Õ: sisutühjade sufiksite lisamine
("optimiseerimine", "optimaliseerimine")
suurendab küll kirjutise mahtu (kui see on eesmärk),
kuid halvendab loetavust

olemus
(a) matemaatikas, juhtimisteoorias, informaatikas: sihifunktsiooni ekstreemumi leidmine
lõpliku vektorruumi mingis
võrrandite või võrratustega kitsendatud osas
= in math, control theory, computer science: finding the extremum of the objective function in some part of the finite vector space restricted by equations or inequalities

(b) laias tähenduses:
toiming, protsess või metoodika
(sealhulgas matemaatiline protseduur),
millega muuta miski (lahendus, süsteem, otsus)
ettemääratud kriteeriumide järgi
võimalikult täiuslikuks, otstarbekaks või toimivaks
in a broad sense, Wiktionary:
the design and operation of a system or process to make it as good as possible in some defined sense


ISO/TR 11065:
protsess, mis püüab panna üht või mitut muutujat
omandama parimal võimalikul viisil väärtust,
mis kõige paremini sobib käimasolevale operatsioonile,
sõltuvalt muude muutujate väärtustest,
mis võivad olla etteantud või saadakse operatsiooni käigus
= a process whose object is to make one or more variables assume, in the best possible manner, the value best suited to the operation in hand, dependent on the values of certain other variables which may be either predetermined or sensed during the operation

ISO 15746-1:
otsustusstrateegia ärieesmärgi saavutamiseks,
kaalutud tingmustikku arvestades
= decision-making strategy to meet the business objective under a weighted set of conditions and concerns

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_problem

https://web.stanford.edu/group/sisl/k12/optimization/MO-unit1-pdfs/1.1optimization.pdf

https://sites.math.washington.edu/~burke/crs/515/notes/nt_1.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_(disambiguation)

https://www.optimization101.org/2020/12/welcome.html

https://www.wiley.com/en-us/An+Introduction+to+Optimization%2C+4th+Edition-p-9781118515150

https://www.intechopen.com/books/optimization-algorithms-methods-and-applications

https://arxiv.org/pdf/1901.07955.pdf

vt ka
- optimaalne
- optimum
- dünaamiline optimeerimine, dünaamiline plaanimine
- lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine

Palun oodake...

Tõrge

optimization

optimeerimine

Õ: sisutühjade sufiksite lisamine
("optimiseerimine", "optimaliseerimine")
suurendab küll kirjutise mahtu (kui see on eesmärk),
kuid halvendab loetavust

olemus
(a) matemaatikas, juhtimisteoorias, informaatikas: sihifunktsiooni ekstreemumi leidmine
lõpliku vektorruumi mingis
võrrandite või võrratustega kitsendatud osas
= in math, control theory, computer science: finding the extremum of the objective function in some part of the finite vector space restricted by equations or inequalities

(b) laias tähenduses:
toiming, protsess või metoodika
(sealhulgas matemaatiline protseduur),
millega muuta miski (lahendus, süsteem, otsus)
ettemääratud kriteeriumide järgi
võimalikult täiuslikuks, otstarbekaks või toimivaks
in a broad sense, Wiktionary:
the design and operation of a system or process to make it as good as possible in some defined sense


ISO/TR 11065:
protsess, mis püüab panna üht või mitut muutujat
omandama parimal võimalikul viisil väärtust,
mis kõige paremini sobib käimasolevale operatsioonile,
sõltuvalt muude muutujate väärtustest,
mis võivad olla etteantud või saadakse operatsiooni käigus
= a process whose object is to make one or more variables assume, in the best possible manner, the value best suited to the operation in hand, dependent on the values of certain other variables which may be either predetermined or sensed during the operation

ISO 15746-1:
otsustusstrateegia ärieesmärgi saavutamiseks,
kaalutud tingmustikku arvestades
= decision-making strategy to meet the business objective under a weighted set of conditions and concerns

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_problem

https://web.stanford.edu/group/sisl/k12/optimization/MO-unit1-pdfs/1.1optimization.pdf

https://sites.math.washington.edu/~burke/crs/515/notes/nt_1.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematical_optimization

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimization_(disambiguation)

https://www.optimization101.org/2020/12/welcome.html

https://www.wiley.com/en-us/An+Introduction+to+Optimization%2C+4th+Edition-p-9781118515150

https://www.intechopen.com/books/optimization-algorithms-methods-and-applications

https://arxiv.org/pdf/1901.07955.pdf

vt ka
- optimaalne
- optimum
- dünaamiline optimeerimine, dünaamiline plaanimine
- lineaaroptimeerimine, lineaarplaanimine
- täisarv-lineaaroptimeerimine, täisarv-lineaarplaanimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!