AKIT
English Eesti

management (1)

haldus

Õ:ei ole juhtimine ega ohje

olemus
varade, ressursside, keskkonna, protsesside jm
loomise ja rakendamise korraldamine ja järelevalve,
võib sisaldada juhtimistoiminguid, kuid
hallata saab ka staatilisi objekte ja juhitamatuid protsesse

Wiktionary:
1. administration; the use of limited resources combined with forecasting, planning, leadership and execution skills to achieve predetermined specific goals
2. judicious use of means to accomplish an end


ISO 22300:
koordineeritud tegevused organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks
= coordinated activities to direct and control an organization

ülevaateid
http://www.differencebetween.info/difference-between-management-and-control

https://www.controlglobal.com/home/blog/11337860/the-difference-between-process-control-management

https://en.wikipedia.org/wiki/Management

https://en.wikipedia.org/wiki/Management_(disambiguation)

vt ka
- akuhaldussüsteem
- alarmihaldus
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasihaldur
- andmebaasihalduse süsteem
- andmehaldus
- andmehalduse platvorm
- andmeressursside haldus
- arvestuse haldus
- avariihaldus
- digivarade haldus
- dokumendihaldus
- dünaamiline liinihaldus
- eeliskontode haldus
- e-identiteedihaldus
- halduskonto
- haldusrakendus
- haldussüsteem
- haldustarkvara
- haldustasand
- haldusõigused
- hädaolukorra haldus
- identiteedihaldus
- identiteedi ja pääsuõiguste haldus
- infohaldus
- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturvaintsidentide haldus
- intsidendihaldus (1)
- intsidendihaldus (2)
- IP-aadressihaldus
- IT-teenusehaldus, ITSM
- IT-varade haldus
- juhtimine (1)
- juhtimine (2)
- juhtumihaldus
- jõudluse haldus
- jätkuvuse haldus
- jätkuvuse halduse süsteem
- kaardihaldusvõti
- kasutajate haldus
- kaughaldus
- kaughaldusport
- kaughaldusriist
- kliendihaldus
- kohalik tarkvarahalduse omanik
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- konfiguratsioonihalduse instrumendid
- konfiguratsioonihalduse kasutamisdokumentatsioon
- konfiguratsioonihalduse plaan
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmikud
- konfiguratsioonihalduse tulem
- kriisihaldus
- kriisihaldusrühm
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- kõnehalduse süsteem
- laohaldussüsteem
- levihaldus
- lisakanaliga haldus
- logihaldus
- mobiilseadmete haldus
- muudatuste haldus; muudatusehaldus (1)
- muudatusehaldus (2)
- nõrkusehaldus
- nõuete haldus
- paigahaldus
- paroolihaldus
- poliitikapõhine haldus
- probleemihalduse süsteem
- pääsuhaldus
- rakenduse turbehalduse protsess
- reeglihaldus
- relatsioonbaasihaldur
- relatsioonbaasihalduse süsteem
- rikkehaldus
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- seadmehaldus
- seansihaldus
- sisuhaldus
- sisuhalduse süsteem
- suutvuse haldus
- süsteemihaldus (1)
- süsteemihaldus (2)
- talitlusreeglite haldus
- tarkvarahalduse instrument
- tarkvarahalduse käsitlusala
- tarkvarahalduse omanik
- tarkvarakesksete varade haldus
- tarkvaravarade haldus
- teabe elutsükli haldus
- teabeõiguste haldus
- tegevusreeglite haldus
- toolihaldus
- turbehaldus
- turvasündmuste haldus
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- vahendihaldus
- varade haldus
- veahaldus
- veebisisu halduse süsteem
- versioonihaldus
- võrgu haldus
- võtmehaldus
- õiguste haldus
- ühtne ohuhaldus, UTM