business continuity management

jätkuvuse haldus

olemus
ISO 22300:
jätkuvuse teostuse ja säilitamise protsess_
= process of implementing and maintaining business continuity

ISO/IEC 27031
terviklik haldusprotsess, mis
- tuvastab organisatsiooni potentsiaalsed ohud
- tuvastab ohtude realiseerumise toime äritegevusele
- loob karkassi, millele rajada organisatsiooni elastsus,
võimelisena toimivalt reageerida
- kaitseb oma kesksete riskiosaliste huve, mainet,
firmamärki ja väärtuseloome tegevusi
= holistic management process that identifies potential threats to an organization and the impacts to business operations whose threats, if realized, might cause, and which provides a framework for building organizational resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_continuity_planning

https://www.theabdteam.com/wp-content/uploads/2020/05/Intro-to-Business-Continuity-7.24.18-FINAL.pdf

http://www.barclaysimpson.com/introduction-to-business-continuity

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/approaches-for-smes/risk-management-for-smes-and-micro-enterprises

https://www.enisa.europa.eu/publications/example-assessment-templates/at_download/fullReport

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03_en.pdf

https://books.mec.biz/tmp/books/7B6B6B7HEPQWS1ZN5U7Z.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27031:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

https://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve
- jätkuvuse halduse süsteem
- jätkuvusplaan
- ootamatuseplaan

Toimub laadimine

business continuity management

jätkuvuse haldus

olemus
ISO 22300:
jätkuvuse teostuse ja säilitamise protsess_
= process of implementing and maintaining business continuity

ISO/IEC 27031
terviklik haldusprotsess, mis
- tuvastab organisatsiooni potentsiaalsed ohud
- tuvastab ohtude realiseerumise toime äritegevusele
- loob karkassi, millele rajada organisatsiooni elastsus,
võimelisena toimivalt reageerida
- kaitseb oma kesksete riskiosaliste huve, mainet,
firmamärki ja väärtuseloome tegevusi
= holistic management process that identifies potential threats to an organization and the impacts to business operations whose threats, if realized, might cause, and which provides a framework for building organizational resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_continuity_planning

https://www.theabdteam.com/wp-content/uploads/2020/05/Intro-to-Business-Continuity-7.24.18-FINAL.pdf

http://www.barclaysimpson.com/introduction-to-business-continuity

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/approaches-for-smes/risk-management-for-smes-and-micro-enterprises

https://www.enisa.europa.eu/publications/example-assessment-templates/at_download/fullReport

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03_en.pdf

https://books.mec.biz/tmp/books/7B6B6B7HEPQWS1ZN5U7Z.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27031:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

https://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve
- jätkuvuse halduse süsteem
- jätkuvusplaan
- ootamatuseplaan

Palun oodake...

Tõrge

business continuity management

jätkuvuse haldus

olemus
ISO 22300:
jätkuvuse teostuse ja säilitamise protsess_
= process of implementing and maintaining business continuity

ISO/IEC 27031
terviklik haldusprotsess, mis
- tuvastab organisatsiooni potentsiaalsed ohud
- tuvastab ohtude realiseerumise toime äritegevusele
- loob karkassi, millele rajada organisatsiooni elastsus,
võimelisena toimivalt reageerida
- kaitseb oma kesksete riskiosaliste huve, mainet,
firmamärki ja väärtuseloome tegevusi
= holistic management process that identifies potential threats to an organization and the impacts to business operations whose threats, if realized, might cause, and which provides a framework for building organizational resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_continuity_planning

https://www.theabdteam.com/wp-content/uploads/2020/05/Intro-to-Business-Continuity-7.24.18-FINAL.pdf

http://www.barclaysimpson.com/introduction-to-business-continuity

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/approaches-for-smes/risk-management-for-smes-and-micro-enterprises

https://www.enisa.europa.eu/publications/example-assessment-templates/at_download/fullReport

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03_en.pdf

https://books.mec.biz/tmp/books/7B6B6B7HEPQWS1ZN5U7Z.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27031:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

https://www.nfpa.org/assets/files/AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf

vt ka
- jätkusuutlikkuse turve
- jätkuvuse halduse süsteem
- jätkuvusplaan
- ootamatuseplaan

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!