AKIT
English Eesti

business continuity management system

jätkuvuse halduse süsteem

olemus
ISO 22301:
üldise haldussüsteemi osa:
- äritegevuse jätkuvuse
------ rajamine
------ teostamine
------ rakendamine
------ seire
------ läbivaatus
------ käigushoid
------ täiustamine
- hõlmab
------ korraldusstruktuuri
------ poliitikaid
------ plaanimist
------ tegevusi
------ kohustusi
------ protseduure
------ protsesse
------ ressursse

täpsemalt
https://www.itgovernance.co.uk/blog/whats-the-difference-between-a-bcms-and-a-bcp

https://www.bcmpedia.org/wiki/Business_Continuity_Management_System_(BCMS)standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/standard/50038.html

vt ka
- jätkuvuse haldus
- jätkuvusplaan
- ootamatuseplaan